miércoles, 20 de marzo de 2013

XOGO (Juego)

Imos falar dun dos xogos máis populares da xeración dos nosos pais e nais
Vamos a hablar de uno de los juegos más populares de la generación de nuestros padres y madres

AS CHAPAS
Píntase no chan un carreiriño en forma de serpe, con rectas e curvas e uns oito ou nove centímetros de ancho. Nel debúxanse zonas de peóns, areas movedizas, pontes, cárceres e atallos.
Cada xogador colle unha chapa (tapóns de refresco ou cervexa), márcaa cun sinal para personalizala e énchea de barro para que pese. Co cu para abaixo tira co dedo índice ou maior apoiado contra o gordo arrempuxando a chapa para adiante sen saírse da serpe. Pódese tirar tres veces seguidas se a chapa vai por dentro do percorrido; se se sae haberá que esperar nova quenda. As zonas de castigo (pozo, areas...) implican tres quendas sen xogar a non ser que os compañeiros tamén caian aí. A morte e o cárcere supoñen a volta a casa, ó inicio. Nos atallos pódese tratar de pasar pero se a chapa sae fóra tamén hai volta a casa
 
Se dibuja en el suelo un camino en forma de serpiente, con rectas y curvas y unos ocho o nueve centímetros de ancho. En el se dibujan zonas de peatones, arenas movedizas, puentes, cárceles y atajos.
Cada jugador coge una chapa (tapón de refresco o cerveza), la marca con una señal para personalizarla y la llena de barro para que pese. Con el reverso hacia abajo tira con el dedo índice o mayor apoyando contra el pulgar empujando la chapa para adelante sin salirse de la serpiente. Se puede tirar tres veces seguidas si la chapa va por dentro del recorrido; si se sale tendremos que esperar un nuevo turno. Las zonas de castigo (pozo, arenas...) implican tres turnos sin jugar a no ser que los compañeros también caingan ahí. La muerte o la cárcel supone la vuelta a casa, al inicio. En los atajos se puede tratar de pasar pero si la chapa sale fuera también hay que volver a casa.

1 comentario:

  1. Chic@s muchas gracias por explicarnos estos dos juegos. Cuando era pequeña jugaba mucho a las chapas.
    ¡Qué divertido era!

    ResponderEliminar